Najbliższe spotkanie:

No posts planned yet.

Formularz zgłoszenia dziecka do Szkoły Polonijnej im. gen. Stanisława Maczka w Brabancji Północnej na rok szkolny 2021/2022

Dla Kogo?

Do Szkoły przyjmujemy dzieci polskiego pochodzenia w wieku od 3 do 15 lat.

Opłaty

Opłata za cały rok szkolny 2021/2022 wynosi € 100. Konto: Fundacja Pro Polonia NL 31 RABO 0312 0829 32. W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.

Dane osobowe

Dziecko

Opiekun 1

E-mail*

Telefon*

Opiekun 2

E-mail*

Telefon*

Informacje dodatkowe

Czy dziecko było uczniem naszej Szkoły Polonijnej?*
TakNie


Zgody i akceptacje

Towarzyszenie lub pomoc dziecku podczas korzystania z toalety przez nauczyciela prowadzącego lub pomocniczego, w sytuacji, gdyby dziecko o taką pomoc poprosiło lub gdyby była ona niezbędna.*
Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Udzielenie dziecku pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia.*
Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Z jakiego powodu pomoc nie może zostać udzielona?

Fotografowanie oraz nagrywanie dziecka podczas zajęć w szkole oraz wyjść i imprez organizowanych poza szkołą. W związku z tym również na wykorzystanie tych materiałów na użytek: szkolnej strony internetowej, gazetki szkolnej, w materiałach promocyjnych szkoły.*
Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Fotografowanie oraz nagrywanie dziecka podczas zajęć w szkole oraz wyjść i imprez organizowanych poza szkołą wykorzystany przez np. media polonijne w celu promocji szkoły.*
Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

Oświadczam, że będę przestrzegał/a regulaminu Szkoły Polonijnej im. gen. Stanisława Maczka w Brabancji Północnej.*

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.*