Zajęcia 10 czerwca 2023
info@szkolabreda.nl

Formularz zgłoszenia dziecka do Szkoły Polonijnej im. gen. Stanisława Maczka w Brabancji Północnej na rok szkolny 2022/2023

Dla Kogo?

Do Szkoły przyjmujemy dzieci polskiego pochodzenia w wieku od 3 do 15 lat.

Opłaty

Opłata za cały rok szkolny 2022/2023 wynosi € 100. Konto: Fundacja Pro Polonia NL 31 RABO 0312 0829 32. W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.

  Dane osobowe

  Dziecko

  Opiekun 1

  E-mail*

  Telefon*

  Opiekun 2

  E-mail*

  Telefon*

  Informacje dodatkowe

  Czy dziecko było uczniem naszej Szkoły Polonijnej?*
  TakNie


  Zgody i akceptacje

  Towarzyszenie lub pomoc dziecku podczas korzystania z toalety przez nauczyciela prowadzącego lub pomocniczego, w sytuacji, gdyby dziecko o taką pomoc poprosiło lub gdyby była ona niezbędna.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Udzielenie dziecku pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Z jakiego powodu pomoc nie może zostać udzielona?

  Fotografowanie oraz nagrywanie dziecka podczas zajęć w szkole oraz wyjść i imprez organizowanych poza szkołą. W związku z tym również na wykorzystanie tych materiałów na użytek: szkolnej strony internetowej, gazetki szkolnej, w materiałach promocyjnych szkoły.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Fotografowanie oraz nagrywanie dziecka podczas zajęć w szkole oraz wyjść i imprez organizowanych poza szkołą wykorzystany przez np. media polonijne w celu promocji szkoły.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Oświadczam, że będę przestrzegał/a regulaminu Szkoły Polonijnej im. gen. Stanisława Maczka w Brabancji Północnej.*

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.*