Następne spotkanie: Zajęcia 25 maja 2024

info@szkolabreda.nl

Formularz zgłoszenia dziecka do Szkoły Polonijnej im. gen. Stanisława Maczka w Brabancji Północnej na rok szkolny 2023/2024

Dla Kogo?

Do Szkoły przyjmujemy dzieci polskiego pochodzenia w wieku od 3 do 15 lat.

Opłaty

Opłata za cały rok szkolny 2023/2024 zgodnie z wybraną opcją nauczania. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Fundacji Pro Polonia NL 31 RABO 0312 0829 32. W tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka.

Wysłanie poniższego formularza jest równoznaczne z zapisaniem Państwa dziecka do Szkoły Polonijnej im. gen. St. Maczka w Brabancji Północnej przy Fundacji Pro Polonia.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i wybranie w formularzu zapisu jednej z opcji, która najlepiej odpowiada Państwa oczekiwaniom.

Dostępne opcje nauczania (naciśnij by dowiedzieć się więcej):
Nauczanie zintegrowane

Ta opcja zapewnia wszechstronne nauczanie, które obejmuje nie tylko język polski, ale również historię, geografię, kulturę i tradycje polskie.

Wybierając tę opcję, Państwa dziecko będzie miało nie tylko możliwość otrzymania dyplomu uczestnictwa w zajęciach, ale również prawo do posiadania legitymacji szkolnej oraz szansę otrzymania świadectwa.

Opłata wynosi 100 euro rocznie.

Nauczanie zintegrowane + przygotowanie do Pierwszej Komunii św.

Ta opcja daje możliwość korzystania z opcji „Nauczanie zintegrowane” oraz przygotowania do sakramentu komunii.

Wybierając tę opcję, Państwa dziecko otrzyma wszystkie korzyści związane z opcją „Nauczanie zintegrowane” oraz w pełni przygotuje się do sakramentu komunii.

 Opłata wynosi 110 euro.

Nauczanie zintegrowane + przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

Ta opcja daje możliwość korzystania z opcji „Nauczanie zintegrowane” oraz przygotowania do bierzmowania.

Wybierając tę opcję, Państwa dziecko otrzyma wszystkie korzyści związane z opcją „Nauczanie zintegrowane” oraz w pełni przygotuje się do sakramentu bierzmowania.

Opłata wynosi 110 euro.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św.

Ta opcja jest dla dzieci, które będą przygotowywane do sakramentu Pierwszej Komunii św.

Tę opcję można w trakcie trwania roku szkolnego rozszerzyć dodatkowo o naukę w j. polskim opisaną w opcji „Nauczanie zintegrowane”

Opłata wynosi 50 euro.

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania

Ta opcja jest dla dzieci, które będą przygotowywane do sakramentu Bierzmowania.

Tę opcję można w trakcie trwania roku szkolnego rozszerzyć dodatkowo o naukę w j. polskim opisaną w opcji „Nauczanie zintegrowane”

Opłata wynosi 50 euro.

  Wybór opcji nauczania

  Dane osobowe

  Dziecko

  Opiekun 1

  E-mail*

  Telefon*

  Opiekun 2

  E-mail*

  Telefon*

  Informacje dodatkowe

  Czy uczeń kontynuuje naukę w naszej Szkoły Polonijnej?*
  TakNie


  Zgody i akceptacje

  Towarzyszenie lub pomoc dziecku podczas korzystania z toalety przez nauczyciela prowadzącego lub pomocniczego, w sytuacji, gdyby dziecko o taką pomoc poprosiło lub gdyby była ona niezbędna.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Udzielenie dziecku pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia jego zdrowia lub życia.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Z jakiego powodu pomoc nie może zostać udzielona?

  Fotografowanie oraz nagrywanie dziecka podczas zajęć w szkole oraz wyjść i imprez organizowanych poza szkołą. W związku z tym również na wykorzystanie tych materiałów na użytek: szkolnej strony internetowej, gazetki szkolnej, w materiałach promocyjnych szkoły.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Fotografowanie oraz nagrywanie dziecka podczas zajęć w szkole oraz wyjść i imprez organizowanych poza szkołą wykorzystany przez np. media polonijne w celu promocji szkoły.*
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Oświadczam, że będę przestrzegał/a Regulaminu Szkoły Polonijnej im. gen. Stanisława Maczka w Brabancji Północnej.*
  Regulamin Szkoły Polonijnej znajdziesz tutaj

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.*