Najbliższe spotkanie: Zajęcia 28 maja 2022

Nauka w szkole

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje związane z nauką w naszej szkole takie jak przedmioty i grupy szkolne, realizowany program, oraz kilka słów na temat kadry nauczycielskiej.

Nasze przedmioty

Dokładamy wszelkich starań, aby nauka była przyjemna, a poznawanie kraju pochodzenia było dla dzieci fascynującą przygodą i sposobem na poznanie samego siebie. Wszystko po to, by budować w naszych dzieciach tak ważne dla ich rozwoju poczucie tożsamości oraz przekazać wiedzę o kraju pochodzenia ich samych oraz ich rodziców i dziadków.

JĘZYK POLSKI

za nadrzędny cel szkolnej edukacji uznajemy utrzymanie i podwyższanie kompetencji językowych naszych podopiecznych w zakresie języka polskiego.

HISTORIA

prezentujemy dzieje Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii 1. Dywizji Pancernej gen. St. Maczka oraz poległych na terenie Europy Zachodniej polskich żołnierzy.

WIEDZA O POLSCE

naukę uzupełniamy niezbędną wiedzą z zakresu geografii, biologii i kulturoznawstwa, wspólnie obchodzimy najważniejsze święta i pielęgnujemy polskie tradycje.

Nasz program

Szkoła jest zarejestrowana w bazie szkół www.polska-szkola.pl i swoją działalność opiera o podstawę programową oraz program nauczania dedykowany polskim dzieciom uczącym się poza granicami kraju rekomendowany przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).

Dodatkowo nauczyciele sami poszukują narzędzi i materiałów do utrzymania standardów nauczania niezbędnych do prawidłowego prowadzenia szkoły, w której zarówno efekt nauczania, jak i status nauczyciela polonijnego uzyskują zasłużony prestiż.

W ciągu roku szkolnego 2021/2022 przewidzianych jest 20 spotkań. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty [patrz kalendarz] w godzinach od 13.30 do 16.00. Uwzględniają one 30 minutową przerwę integracyjną w trakcie której dzieci mogą coś zjeść i spędzić trochę czasu na wspólnych zabawach i nawiązywaniu relacji.

Nasze grupy

Nauka odbywa się w sześciu grupach, co pozwala nauczycielom na swobodne przeprowadzenie lekcji dostosowanej do kompetencji wiekowych i językowych poszczególnych uczniów.

Wesołe żabki

Grupa wiekowa: 3-5 lata
Nauczyciel prowadzący:
Renata Martyniuk

MĄDRE SOWY

Grupa wiekowa: 5-6 lat
Nauczyciel prowadzący:
Barbara Suchodolska-Schippers

SPRYTNE LISKI

Grupa wiekowa:  6-7 lat
Nauczyciel prowadzący:
Barbara Giżycka

POLSKIE PIESKI

Grupa wiekowa: 7-8 lat
Nauczyciel prowadzący:
Daria Drzewińska

Wawelskie smoki

Grupa wiekowa: 9-10 lat
Nauczyciel prowadzący:
Agata Boot

MŁODE WILKI

Grupa wiekowa: 11-13 lat
Nauczyciele prowadzący:
Ewelina Augustyn i Przemysław Pysz

Nasza kadra

Osoby angażujące się w pracę szkoły to ludzie pełni pasji, wspólnie podejmujący decyzje o formie prowadzenia zajęć, które zwłaszcza w przypadku szkoły sobotniej powinny być atrakcyjne i bardzo urozmaicone.

Kadra szkoły to grupa wolontariuszy, składająca się z doświadczonych nauczycieli dyplomowanych i magistrów nauk, którzy prowadzą zajęcia, oraz pozostałych specjalistów. Wszyscy oni wnoszą do naszej szkoły własną wiedzę i doświadczenie, ale także realizują z nami własne pasje.

Przekazując i promując polskie dziedzictwo kulturowe oraz podtrzymując indywidualne predyspozycje i wspierając talenty osobiste uczniów, przygotowujemy ich do podjęcia wyzwań i projektów, jakie oferuje im polsko-holenderska rzeczywistość.