Zajęcia 1 kwietnia 2023
info@szkolabreda.nl

Nauka w szkole

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje związane z nauką w naszej szkole takie jak przedmioty i grupy szkolne, realizowany program, oraz kilka słów na temat kadry nauczycielskiej.

Nasze przedmioty

Dokładamy wszelkich starań, aby nauka była przyjemna, a poznawanie kraju pochodzenia było dla dzieci fascynującą przygodą i sposobem na poznanie samego siebie. Wszystko po to, by budować w naszych dzieciach tak ważne dla ich rozwoju poczucie tożsamości oraz przekazać wiedzę o kraju pochodzenia ich samych oraz ich rodziców i dziadków.

JĘZYK POLSKI

za nadrzędny cel szkolnej edukacji uznajemy utrzymanie i podwyższanie kompetencji językowych naszych podopiecznych w zakresie języka polskiego.

HISTORIA

prezentujemy dzieje Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii 1. Dywizji Pancernej gen. St. Maczka oraz poległych na terenie Europy Zachodniej polskich żołnierzy.

WIEDZA O POLSCE

naukę uzupełniamy niezbędną wiedzą z zakresu geografii, biologii i kulturoznawstwa, wspólnie obchodzimy najważniejsze święta i pielęgnujemy polskie tradycje.

Nasz program

Szkoła jest zarejestrowana w bazie szkół www.polska-szkola.pl i swoją działalność opiera o podstawę programową oraz program nauczania dedykowany polskim dzieciom uczącym się poza granicami kraju rekomendowany przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).

Dodatkowo nauczyciele sami poszukują narzędzi i materiałów do utrzymania standardów nauczania niezbędnych do prawidłowego prowadzenia szkoły, w której zarówno efekt nauczania, jak i status nauczyciela polonijnego uzyskują zasłużony prestiż.

W ciągu roku szkolnego 2022/2023 przewidzianych jest 20 spotkań. Zajęcia odbywają się w wybrane soboty [patrz kalendarz] w godzinach od 13.30 do 16.00. Uwzględniają one 30 minutową przerwę integracyjną w trakcie której dzieci mogą coś zjeść i spędzić trochę czasu na wspólnych zabawach i nawiązywaniu relacji.

Nasza kadra

Osoby angażujące się w pracę szkoły to ludzie pełni pasji, wspólnie podejmujący decyzje o formie prowadzenia zajęć, które zwłaszcza w przypadku szkoły sobotniej powinny być atrakcyjne i bardzo urozmaicone.

Kadra szkoły to grupa wolontariuszy, składająca się z doświadczonych nauczycieli dyplomowanych i magistrów nauk, którzy prowadzą zajęcia, oraz pozostałych specjalistów. Wszyscy oni wnoszą do naszej szkoły własną wiedzę i doświadczenie, ale także realizują z nami własne pasje.

Przekazując i promując polskie dziedzictwo kulturowe oraz podtrzymując indywidualne predyspozycje i wspierając talenty osobiste uczniów, przygotowujemy ich do podjęcia wyzwań i projektów, jakie oferuje im polsko-holenderska rzeczywistość.